Kontakt:

 

Sedište preduzeća:


Sportina d. o. o.
Omladinskih brigada 102
11070 Novi Beograd 
Srbija


Tel.: +381 11 222 7707
Faks:+381 11 222 7741
e-mail: info@sportina.rs

Sektor za marketing:
kontakt osoba Ksenija Bunjac

Ksenija.bunjac@sportina.rs

Sektor za veleprodaju:
kontakt osoba Ileana Volarević

Ileana.volarevic@sportina.rs

Sektor za kadrovska pitanja:
kontakt osoba Milan Pavlović

Milan.pavlovic@sportina.rs

Sektor za logistiku:
kontakt osoba Jelena Radivojević

Jelena.radivojevic@sportina.rs