Lična karta

 


Kompanija: Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu SPORTINA d.o.o.

Skraćeno ime: SPORTINA d.o.o. Beograd
Adresa: Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, Srbija
Šifra delatnosti: 51420
Matični broj: 17589652
PIB: 103602578

Zakonski zastupnik: Jasmina Bajrović-Hadžibegović, direktor